งานแถลงผลงาน กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2566
ตลาดนำการวิจัยมุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
MARKET-DRIVEN RESEARCH TOWARDS A NEW ECONOMY CARING FOR THE ENVIRONMENT

รับชมการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook กรมวิชาการเกษตร
ลิงค์รับชมถ่ายทอดสด >>> (www.facebook.com/doa.thaidoa)

Edit Content
Edit Content
Edit Content
แชท
Skip to content