ตอนที่ 05 ออกอากาศ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
(ศวพ.ภูสิงห์ฯ) ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จากงานวิจัยสู่พริกปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษ