ตอนที่ 6 ออกอากาศ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

(ศวพ.ภูสิงห์ฯ) เพิ่มประสิทธิภาพ “ทฤษฎีใหม่” เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ