รายการชนิดผลไม้ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุกับ สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเส้นทางการขนส่งทางบกผ่านประเทศที่สาม

กรมวิชาการเกษตร แจ้ง […]

ทะเบียนรายชื่อห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยที่ได้รับการรับการกำหนดเป็นห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี ตามประกาศฯ กรมวิชาการเกษตร (เพิ่มเติมล่าสุด)

กรมวิชาการเกษตร แจ้ง […]