เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นพิธีกรรมก่อนพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก และพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี มีเทพีคู่หาบทอง-หาบเงิน และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วย ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

***************