ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้ทำหน้าที่หาบทอง และหาบเงิน ซ้อมเดินรูปขบวนในพิธีหว่านข้าว เนื่องในวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม ณ กรมวิชาการเกษตร
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

***************