Mobile Application กรมวิชาการเกษตร
Plants for U

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร  
Plants for U  

       เรียนรู้จากองค์ความรู้ “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร” ซึ่งจัดทำโดยกรมวิชาการเกษตร เพื่อเผยแพร่แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ

DOA-Agknow

DOAคลิปความรู้  

      แหล่งรวบรวมคลิปความรู้ด้านการเกษตร เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับพืช และเครื่องจักรกลการ เกษตร รวมทั้งตลิปความรู้ทั่วไป เพื่อเผยแพร่ แก่เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ

logo App-09

สแกนรหัสคิวอาร์
DOA QR Scan

      สามารถสแกนรหัสคิวอาร์และเชื่อมโยงไปยังระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ตามที่กำหนดในรหัสคิวอาร์ทันที เป็นการตามสอบผลิตภัณฑ์และผลิตผลเกษตร(Traceability)
– สร้างรหัสคิวอาร์จากข้อความที่ป้อน

logo App-10

ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร
DOA Forward

    รายการโทรทัศน์ย้อนหลัง “ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร” ทางยูทูป ติดตามการนำเสนอข่าวสารการวิจัยและพัฒนา การบริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมวิชาการเกษตร

DOA-Research

คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
DOA Research

      เผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยและพัฒนาจากนักวิจัยกรมวิชาการเกษตร โดยค้นหาจากคำค้นใดๆ ที่ต้องการ และดาว์นโหลดเอกสารฉบับเต็มได้ตามความประสงค์

DOA-Agri-Factor

ทะเบียนปัจจัยการผลิต
DOA Agri Factor

      ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเกษตรทั้ง ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ เคมีเกษตร และพันธุ์พืช ด้วยเลขทะเบียน และปี พ.ศ.ที่อยู่บนฉลากสินค้า

DOA-FindCrops

ค้นหาทะเบียนแหล่งผลิตพืชคุณภาพ 
DOA Find crop  

      ผู้ใช้งานสามารถค้นหาทะเบียนแหล่งผลิตพืช GAP และแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โดยค้นหาจากรหัสแปลง รหัสใบรับรอง เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อเกษตรกร ชือพืช ที่ตั้งแปลง (จังหวัด อำเภอ ตำบล)

QGAP

QGAP

      ใช้สำหรับตรวจสอบแหล่งผลิต GAP โดยการพิมพ์หรือระบุรหัสรับรอง(เลข Q) เข้าไปแล้วทำการกดปุ่ม Search เพื่อทำการค้นหาข้อมูล แล้วแสดงรายละเอียดของใบรับรองและข้อมูลเกษตรกร

Organic DOA

 Organic DOA 

      ใช้สำหรับตรวจสอบแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ แหล่งเกษตรอินทรีย์ โดยการพิมพ์หรือระบุรหัสใบรับรองเข้าไปแล้วทำการกดปุ่ม ค้นหา เพื่อทำการค้นหาข้อมูล แล้วแสดงรายละเอียดของใบรับรอง ข้อมูลเกษตรกร และชนิดของพืชที่ได้รับการรับรอง โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แชท
Skip to content