1. Home
  2. »
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. »
  5. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพิพิธ…

ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ครอบรอบ 15 ปี

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายธีรภัทร เข็มทอง เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ครอบรอบ 15 ปี เพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของ พกฉ. ต่อสังคม โดยในโอกาสนี้กรมวิชาการเกษตรได้ร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา ชั้น 2 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Related
แชท
Skip to content