พิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2562 World Soil Day 2019 “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”

  นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชการเกษตร ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2562 World Soil Day 2019 “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562