พิธีเปิดมหกรรมกีฬาภายในกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562

  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมกีฬาภายในกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 โดยมีนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรในฐานะประธานจัดการแข่งขันกีฬาภายในกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงาน พร้อมนี้ นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมในพิธีเปิด ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร