รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมคณะทำงานพืชกาแฟ ครั้ง 2/2563

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมคณะทำงานพืชกาแฟ ครั้ง 2/2563 โดยมีนายสนอง จรินทร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 321 สถาบันวิจัยพืชสวน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมคณะทำงานพืชกาแฟ ครั้ง 2/2563 โดยมีนายสนอง จรินทร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 321 สถาบันวิจัยพืชสวน