อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ภายใต้แนวคิด “อารักขาพืชเพื่อชีวิต ฝ่าวิกฤต สู่ความมั่นคงด้านอาหาร”

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ภายใต้แนวคิด “อารักขาพืชเพื่อชีวิต ฝ่าวิกฤต สู่ความมั่นคงด้านอาหาร” โดยภายในการประชุมได้จัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้า และความสำเร็จของงานวิจัยด้านอารักขาพืช และผลงานวิจัยดีเด่นของสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พร้อมกับเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน โดยการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายนนี้ ณ ห้องประชุม 501 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com