สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวน์โหลดแอปใหม่ กบข. “My GPF Application”

 ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้จัดสิทธิพิเศษและสวัสดิการต่าง ๆ อาทิ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สวัสดิการทางการเงิน ประกันชีวิต ประกันภัย และส่วนลดจากร้านค้าสถานประกอบการชั้นนำให้กับสมาชิก กบข. ทั่วประเทศ ซึ่งสมาชิกสามารถใช้บริการสิทธิพิเศษทั้งหมดผ่านทางแอปใหม่ กบข. My GPF Application

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.gpf.or.th/