1. Home
  2. »
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. »
  5. การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1…

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1 (ACID) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เชียงใหม่ ประเทศไทย

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1 (ACID 2018) เป็นการประชุมนานาชาติที่มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนกาแฟในภูมิภาคอาเชียนให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นผู้ผลิตและผู้ค้ากาแฟคุณภาพสูงชั้นแนวหน้าในเวทีโลก ในการประชุมนี้จะเป็นการให้ความรู้อันทันสมัย และ สร้างความเข้าใจในการพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสในการทำธุรกิจกาแฟภายใต้บริบทของความยั่งยืนในอาเชียนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกาแฟทุกภาคส่วน

ในงานแสดงมีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจดังนี้:

การพบปะของเหล่าผู้มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญทางด้านกาแฟ

การประชุมทางวิชาการ

งานแสดงสินค้า

การแข่งขันการชงกาแฟระดับอาเชียน

เที่ยวชมไร่กาแฟ

Related
แชท
Skip to content