1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การประชุมหารือการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567

การประชุมหารือการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 โครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 (ครั้งที่ 2/2566) ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้แทนจากจังหวัดอุดรธานี และสำนักงบประมาณ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

#กรมวิชาการเกษตร #DOATOGETHER

#50 ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content