ลดราคาเคมีเกษตรและปุ๋ยให้กับเกษตรกร ผ่านสถาบันเกษตรกรในราคาถูกกว่าท้องตลาด เกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อและราคา เคมีเกษตรและปุ๋ยที่เกษตรกรต้องการ ได้ทาง https://mart.dit.go.th

จากนั้นเกษตรกรแจ้งไปยังสถาบันเกษตกรที่สังกัดอยู่ เพื่อรวบรวมความต้องการปัจจัยการผลิตฯของสมาชิก แจ้งกลับมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด

ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 31 สิงหาคม 2565