ตอนที่ 15 ออกอากาศ วันที่ 24 สิงหาคม 2564

ศูนย์ภูพานฯ สร้างรายได้จากการเพาะเห็ดให้เกษตรกรภาคอีสาน จังหวัดสกลนคร