ตอนที่ 9 ออกอากาศ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

การเพิ่มประสิทธิภาพกาแฟอะราบิก้า จังหวัดเชียงราย