เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ดร.เสริมสุขสลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดและเยี่ยมชมสวนทิวลิปสยาม แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้หัว ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โดยมีนายสมเพชร พรมเมืองดีผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 นายสนองจรินธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน นายบุญชนะ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย และผู้บริหารสังกัดกรมวิชาการเกษตร ร่วมในพิธีเปิด