ทุนการศึกษาชีฟนิ่ง (Chevening Scholarship Scheme) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓/๒๕๖๔ ในระดับปริญญาโท ๑ ปี ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร ซึ่งจะปิดรับสมัครในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์ www.chevening.org/thailand หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ suparaporn.kaewharn@fco.gov.uk