วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร แสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมการกุศลและกองทุนสวัสดิการกรมหม่อนไหม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม ครบรอบ 10 ปี และเยี่ยมชมนิทรรศการ “๑๐ ปี หม่อนไหม สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนาเพิ่มผลผลิต” ณ กรมหม่อนไหม