นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการจิตอาสา “วิถีชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมในพิธี ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563