เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน แถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน “รู้จริงพืช ดิน ปุ๋ย” โดยมีนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “รู้จริงพืช ดิน ปุ๋ย” เป็นแอปพลิเคชันที่ผนวกองค์ความรู้ของกรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน จัดทำเป็นฐานข้อมูลให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช และตรงตามสภาพดินที่ให้คำตอบแบบครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และใช้งานง่าย ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยให้เกษตรกร สามารถดาวน์โหลดแอป ฯ รู้จริงพืช ดิน ปุ๋ย ลงในสมาร์ทโฟน เพื่อขอรับคำแนะนำการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืช และดินได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป