เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมอนุคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี พ.ศ.2563 – 2567 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ