สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเค้กให้กับกรมวิชาการเกษตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรและผู้ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริเข้ารับพระราชทาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร วันที่ 6 มกราคม 2564