เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร GAP ดีเด่น และเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรรม กรมวิชาการเกษตร