เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ H.E.Mr.Christian Rehren เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย เพื่อแนะนำ Mrs.Rose Marie Bedecarratz,Trade Commissioner พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นทวิภาคี – ชิลี ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม