เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Ms.Amber Parr อัครราชฑูตที่ปรึกษาด้านการเกษตรออสเตรเลีย และคณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เพื่อประชุมหารือแลกเปลี่ยนนโยบายและประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน รวมถึงการหารือเกี่ยวกับประเด็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรที่สองประเทศอยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น อะโวคาโด การกำจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนการส่งออก กิจกรรมความร่วมมือที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร