เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา และจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี ณ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

***************