เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมติดตามคณะ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จุดที่ 1 ปลูกกัญชาแปลงต้นแบบ ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย ณ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จุดที่ 2 ร่วมพิธีเปิดเมาว์ลิดกลาง ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ จุดที่ 3 ร่วมพิธีเปิดโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ณ ฝายชุมชนบ้านนาเหนือ ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

***************