เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รอง
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะ ร่วมติดตามนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานน้ำชาการกุศล “สานใจอัดนินโมส ครั้งที่ 4” ณ บริเวณลานหน้าอาคารอัดนินโมส ตลาด 16 เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคพื้นฐานทางศาสนาปีที่ 6 มอบเกียรติบัตรแก่ ผู้ให้การสนับสนุน และแจกของละศีลอดต้อนรับรอมฎอน จำนวน 400 ชุด

***************