เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมปัญหาการจ่ายเงินรางวัล แก่เจ้าหน้าที่ในคดีการเปรียบเทียบปรับ ตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ย ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

***************