ตามที่กรมวิชาการเกษตรได้จัดมีการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำประกาศ รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตร โครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ๒๕๖๔ 

ดาวน์โหลด>>> รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรฯ  เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2 เอกสารแนบ3 และ เอกสารแนบ4