เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาคนที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร และส่งมอบยา และเวชภัณฑ์ในการป้องกันและควบคุมโรคลัมปิสกินในโค และกระบือ แก่กลุ่มเกษตรกร ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก และ ตำบลโคกสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในการนี้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมพบปะเกษตรกร และร่วมมอบยาและเวชภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ในครั้งนี้ด้วย

***************