เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกินในสัตว์โค-กระบือ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ ณ ฟาร์มบ้านสวยด้วยรัก จากนั้นตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการป้องกันน้ำท่วม ณ วัดลำชีศรีวนาราม อำเภอฆ้องชัย และตรวจเยี่ยมชมการทอผ้าไหมแพรวา ณ ศูนย์ศิลปชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์ อำเภอคำม่วง โดยมีดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โอกาสนี้กรมวิชาการเกษตรได้นำเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500 กิโลกรัม

**************