เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ บริเวณโถ่งชั้นล่างอาคารอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

*************