พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิด ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมีนายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จ ในการนี้ ผู้แทนกรมวิชาการวิชาการเกษตร กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานในส่วนของแปลงปลูกไม้ผล แปลงปลูกกาแฟร่วมยางพารา และ แปลงปลูกกาแฟร่วมกับมะม่วงหิมพานต์ ที่มีการจัดการแบบระบบเกษตรอินทรีย์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

************