เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “ทางเลือก ทางรอด พืชเศรษฐกิจไทย” ประเด็น “การส่งออกมะม่วงและทุเรียนภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19” ณ ห้อง Lotus 15 ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

*************