เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ นายคินซัง ดอร์จิ (Mr.Kinzang Dorji) เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

***************