สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเค้กให้กับกรมวิชาการเกษตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรและผู้ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริเข้ารับพระราชทาน ณ บริเวณห้องโถ่ง อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565

***********