เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขอหารือพร้อมนำเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ แอปพลิเคชั่น “Kasettrack” ในการบันทึกกิจกรรมการเพาะปลูกของเกษตรกร เพื่อการรับรองมาตรฐาน GMP ทุเรียน ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

************