เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ นายกัสชญกณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนางสาววัชริน แหลมคม หัวหน้าด่านตรวจพีชหนองคาย ให้การต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน และตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณด่านศุลกากรหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย นโยบายมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการเสนอชนิดผลไม้ของไทยให้สามารถส่งออกไปจีนได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมตามพิธีไทย-จีน มีเพียง ๒๒ ชนิด เสนอให้มีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๘๗ ชนิด เท่ากับที่สปป. ลาว เสนอจีน โดยให้กรมวิชาการเกษตรร่วมกับทูตเกษตร และทูตพาณิชย์เร่งเจรจาด่วน และได้กำชับให้ปฏิบัติงนตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูพืชจากสินค้านำเข้าอย่างถูกต้อง ตามสุขอนามัยพืช และวิธีการทำให้ปลอดเชื้อตามมาตรการ Zero Covid ของจีนอย่างเคร่งครัด

************