เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 312 สถาบันวิจัยพืชสวน และผ่านระบบออนไลน์

***************