เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมงาน Executive Breakfast Forum 2022 EP.11 Building Data-Driven Government ในหัวข้อ Executive Keynote: From Information to Actionable Intelligence:Adapting Government to Data Analytic ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม 2 – 3 ชั้น L โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

***************