รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ) พร้อมด้วย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสยาม ศิริมงคล) ให้การต้อนรับ ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแด อำเภอเมืองอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565

***************