เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr. Indalecio Vallejos, Lead Program Manager, Office of Capacity Building and Development (OCBD), Foreign Agricultural Service (FAS), USDA และคณะผู้แทนจาก United States Department of Agriculture เพื่อหารือเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างขีดความสามารถการค้าเมล็ดพันธุ์ในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร