เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ บ้านทุ่งโตนด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล ฯ ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ในฐานะผู้จัดการโครงการ ศูนย์พัฒนาไม้ผล ฯ บรรยายสรุปภาพรวมโครงการฯ

***************