1. Home
  2. »
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. »
  5. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ภายใต้กิจกรรมบรรพชาอุปสมบ…

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ภายใต้กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบ 132 ปี

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และนายธีรภัทร เข็มทอง เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ภายใต้กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบ 132 ปี ณ วัดเทพสรธรรมาราม จังหวัดปทุมธานี

Related
แชท
Skip to content