1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. เข้าเยี่ยมคารวะ และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้าร…

เข้าเยี่ยมคารวะ และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือการยกระดับความร่วมมือด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ในโอกาสที่ นายหาน จื้อเฉียง เข้าเยี่ยมคารวะ และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือการยกระดับความร่วมมือด้านการเกษตร ในประเด็นผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2566 แผนการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ, การเปิดตลาดสินค้าเกษตรใหม่/ ประเด็นคงค้าง และการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และฝ่ายจีน

ในโอกาสนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 112

#กรมวิชาการเกษตร#DOATOGETHER

#51ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content