การประชุมแถลงผลงานวิจัยสิ้นสุด ปี 2559 – 2564
DOA Together for BCG and Food Security
กรมวิชาการเกษตรร่วมใจ มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

โควต้า
จำนวนผู้ลงทะเบียน

รอดำเนินการ……….

QR-Code เข้าร่วมประชุม

 

https://bit.ly/3ypra9Z

ลิงค์เข้าร่วมประชุม

Skip to content